Xuất bản thông tin

null Khối Thi đua các Hội có tính chất đặc thù tỉnh sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022

Chi tiết bài viết Báo chí với Đồng Tháp

Khối Thi đua các Hội có tính chất đặc thù tỉnh sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022

Chiều 13/7, Khối Thi đua các Hội có tính chất đặc thù tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

 

Đến dự có ông Trần Minh Mẫn, Phó Trưởng phòng Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ. Cùng có mặt Trưởng Khối, Phó Trưởng Khối và 11/16 thành viên trong Khối.

Sáu tháng đầu năm 2022, các đơn vị trong Khối Thi đua đã chủ động, kịp thời xây dựng các chương trình, kế hoạch để triển khai công tác thi đua, khen thưởng với nhiều đổi mới, phù hợp với tình hình thực tiễn mỗi đơn vị, góp phần tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị cơ quan. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo của các đơn vị được tổ chức, thực hiện đạt hiệu quả như: mô hình trồng hoa, màu theo hướng canh tác hữu cơ ở các huyện trong tỉnh; mô hình Ban bảo trợ nhân đạo mạnh thường quân gần xa đóng góp gạo, tiền, quà cho người nghèo, bệnh tật có hoàn cảnh khó khăn; mô hình vừa lao động vừa nghe tuyên truyền pháp luật không tập trung đông người…các mô hình cà phê pháp luật, tổ pháp luật cộng đồng, hội quán ….vẫn tiếp tục thực hiện; biên soạn tài liệu hỏi đáp về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT giai đoạn 2021-2030 in thành 5.000 quyển sổ tay; tổ chức các hoạt động Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ nhất với các hoạt động triển lãm, in sách, trại sáng tác âm nhạc chủ đề “Con người Đồng Tháp - nghĩa tình - năng động - sáng tạo”; cuộc thi ảnh “Đồng Tháp quê ta”.

 

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, các đơn vị trong Khối tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi các nội dung phát động thi đua đã thống nhất thông qua từ đầu năm; tổ chức tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, hội viên và nhân dân học tập, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, qui định của địa phương. Hưởng ứng tích cực phong trào thi đua yêu nước của Tỉnh như đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập tỉnh Đồng Tháp (1976 - 2022); phong trào thi đua “Đồng Tháp đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số”giai đoạn 2021 - 2025; phong trào thi đua “Xây dựng văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo; xây dựng các mô hình “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” hiệu quả…

TRẦN ĐẦM