Xuất bản thông tin

null Quy trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Nội dung:

Quy trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ngày đăng:
26 thg 11 2019 - 00:00:00
Ngày hết hiệu lực:
15 thg 2 2020 - 00:00:00
Tài liệu đính kèm: