Xuất bản thông tin

null Quyết định ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

Nội dung:

Quyết định ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng:
20 thg 1 2020 - 00:00:00
Ngày hết hiệu lực:
15 thg 2 2020 - 00:00:00
Tài liệu đính kèm: