Xuất bản thông tin

null Cái tài của người lãnh đạo là quy tụ nhân tài

Trang chủ TIN VIDEO

Cái tài của người lãnh đạo là quy tụ nhân tài

Người có đức mà không có tài thì dễ trì trệ; người có tài mà không có đức thì dễ hỗn loạn. Ở đời hỗn loạn còn khổ hơn trì trệ

Chúng ta đang tiến dần đến Đại hội 13 của Đảng, chưa bao giờ hai chữ đức tài của cán bộ được bàn luận nhiều như hiện nay. Tuần Việt Nam trân trọng giới thiệu bài viết của nguyên Bộ trưởng TT&TT Lê Doãn Hợp.