Xuất bản thông tin

null 100% UVBTV LHH thống nhất giới thiệu Chủ tịch LHH ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chi tiết bài viết TIN TỨC

100% UVBTV LHH thống nhất giới thiệu Chủ tịch LHH ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sáng ngày 09/3, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ mở rộng để thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại phòng họp Khối Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức Hội.

Sáng ngày 09/3, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ mở rộng để thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại phòng họp Khối Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức Hội.

Đại biểu tham gia biểu quyết thống nhất giới thiệu ứng cử viên

Với tinh thần dân chủ, khách quan, các cử tri là Uỷ viên Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp (LHH) và Lãnh đạo các Hội thành viên đã thể hiện sự đồng thuận cao, đánh giá người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X đều đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện và các quy định có liên quan.

Sau khi nghe đại diện Thường trực LHH thông qua báo cáo tiểu sử tóm tắt và những thành tích nổi bật của ứng cử viên. Hội nghị đã thảo luận và tiến hành biểu quyết, với 100% cử tri tham dự Hội nghị thống nhất giới thiệu ông Lê Minh Hùng - Chủ tịch LHH là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trường Vũ

Tiểu sử tóm tắt của ông Lê Minh Hùng

1. Họ và tên thường dùng: LÊ MINH HÙNG

2. Họ và tên khai sinh: LÊ MINH HÙNG

3. Các bí danh/tên gọi khác: Không.

4. Ngày, tháng, năm sinh:12/07/1965; 5. Giới tính:Nam.

6. Quê quán: Phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

7. Nơi đăng ký thường trú:106 Lê Văn Đáng, Phường 4, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Nơi ở hiện nay:Như trên.

8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân:340559840.

Ngày cấp: 02/05/2008;   Nơi cấp: Công an tỉnh Đồng Tháp.

9. Dân tộc: Kinh; 10. Tôn giáo: Không.

11. Trình độ hiện nay:

- Giáo dục phổ thông:12/12.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học ngành chế biến và bảo quản nông sản, Cao học ngành Công nghệ sau thu hoạch.

- Học vị: Thạc sỹ Công nghệ sau thu hoạch                .

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Ngoại ngữ: Cao đẳng tiếng Anh.

12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Ủy viên Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

14. Nơi làm việc:Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp.

15. Ngày vào Đảng:15/04/2003; Số thẻ đảng viên: 41.015568; Ngày chính thức: 15/04/2004.

- Chức vụ trong Đảng: Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Chi bộ.

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:Không.

17. Tình trạng sức khoẻ:Tốt.

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 5 Bằng khen Ủy ban nhân dân Tỉnh, 7 Bằng khen Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, 1 Bằng khen Ban Tuyên giáo Trung ương, 02 lần danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh.

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): “Không bị kỷ luật, không có án tích”

20. Là đại biểu Quốc hội khóa: Không.

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?

10/1988 - 09/1997

Cán bộ Phòng Kỹ thuật, Kế hoạch xí nghiệp Đông lạnh Công ty XNK Đồng Tháp.

11/1997 - 09/1998

Chuyên viên Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp.

10/1998 - 04/2005

Uỷ viên Ban Chấp hành, Chánh Văn phòng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp.

05/2005 - 09/2009

Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Đảng đoàn, Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn Liên hiệp hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp.

10/2009 - 11/2011

Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký, Chủ tịch Công đoàn Liên hiệp Hội.

12/2011 - 06/2015

Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký, Bí thư Chi bộ Liên hiệp Hội .

07/2015 - 10/2015

Ủy viên Đảng đoàn, Chủ tịch, Bí thư Chi bộ Liên hiệp Hội.

11/2015 đến nay

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch, Bí thư Chi bộ Liên hiệp Hội.