Xuất bản thông tin

null Tập huấn kiến thức về vai trò của thông tin, truyền thông trong nghiên cứu khoa học

Chi tiết bài viết Báo chí với Đồng Tháp

Tập huấn kiến thức về vai trò của thông tin, truyền thông trong nghiên cứu khoa học

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh vừa tổ chức tập huấn trực tuyến kiến thức về “Vai trò của thông tin, truyền thông trong nghiên cứu khoa học” cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin, truyền thông cơ sở và hội viên

Ông Bùi Hữu Soi - Phó Chủ tịch Liên hiệp hội phát biểu tại buổi tập huấn

Các đại biểu được nghe TS. Đinh Văn Thụy, Phó Viện trưởng Viện Triết học - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu tổng quan về vai trò của thông tin, truyền thông đối với cán bộ nghiên cứu khoa học; các vấn đề nhằm tăng cường sử dụng thông tin truyền thông trong hoạt động nghiên cứu của cán bộ khoa học hiện nay. Từ đó, yêu cầu các cán bộ nghiên cứu khoa học phải thường xuyên tiếp cận, xử lý, vận dụng có hiệu quả thông tin truyền thông trong hoạt động nghiên cứu khoa học.

Buổi tập huấn còn là dịp để đại biểu trao đổi thêm thông tin, kinh nghiệm trong việc tiếp nhận, xử lý, tích lũy thông tin, tạo ra thông tin phù hợp trong bối cảnh mới; cách thức nâng cao năng lực sử dụng thông tin truyền thông của cán bộ nghiên cứu khoa học hiện nay...

MN (Nguồn Báo Đồng Tháp)