Xuất bản thông tin

null Quyết định ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện việc xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh

Nội dung:

Quyết định ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện việc xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng:
09 thg 9 2019 - 00:00:00
Ngày hết hiệu lực:
31 thg 12 2019 - 00:00:00
Tài liệu đính kèm: