Xuất bản thông tin

null Liên hiệp Hội Đồng Tháp phổ biến kiến thức cho nông dân hướng đến nông nghiệp hữu cơ có giá trị gia tăng, bền vững, thân thiện với môi trường sinh thái

Trang chủ Báo chí với Đồng Tháp

Liên hiệp Hội Đồng Tháp phổ biến kiến thức cho nông dân hướng đến nông nghiệp hữu cơ có giá trị gia tăng, bền vững, thân thiện với môi trường sinh thái

Sáng ngày 20-9-2022, tại huyện Châu Thành, Liên hiệp Hội phối hợp với UBND Huyện tổ chức Hội nghị chuyên đề “Phổ biến mô hình canh tác hữu cơ khắc phục thoái hoá đất nâng cao chất lượng sản phẩm”

 

Đến tham dự buổi Hội nghị chuyên đề có ông Bùi Hữu Soi - Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội; lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp; UBND các xã, thị trấn và các hộ dân trên địa bàn huyện.

Tại buổi Hội nghị chuyên đề, các đại biểu được nghe Ths. Nguyễn Phước Tuyên, Chuyên gia nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp chia sẽ kinh nghiệm việc sử dụng phân bón hữu cơ, vấn đề quản lý dinh dưỡng, cũng như xử lý những bệnh hại trên cây trồng.

Qua Hội nghị này, nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho nông dân, chính quyền địa phương về sản xuất nông nghiệp hữu cơ; tạo sự chuyển biến cho người sản xuất nông nghiệp và người tiêu dùng về sản phẩm nông nghiệp sạch, bảo vệ môi trường và hệ sinh thái nông nghiệp.

Tr. Vũ - PHẠM HOÀ