Xuất bản thông tin

null Hội thảo tư vấn góp ý Đề án: “Quản lý, thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2022 - 2025 và định hướng đến năm 2030”

Chi tiết bài viết TIN TỨC

Hội thảo tư vấn góp ý Đề án: “Quản lý, thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2022 - 2025 và định hướng đến năm 2030”

Ngày 21/5/2022, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội thảo tư vấn góp ý Đề án: “Quản lý, thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2022 - 2025 và định hướng đến năm 2030”.

Ảnh: ThS. Nguyễn Phú Bảo phát biểu tại Hội thảo

Hội thảo lần này nhằm tập hợp những ý kiến đóng góp một cách khách quan, khoa học từ các chuyên gia am hiểu sâu về lĩnh vực xử lý rác thải sinh hoạt và từ các đơn vị tư vấn độc lập. Trước đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lấp Vò cũng đã tổ chức Hội thảo tư vấn lần 1 vào ngày 19/4/2022 với nhiều ý kiến xác thực, góp phần hoàn thiện Đề án.

Tại Hội thảo lần này, cũng tiếp tục nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học, quản lý có uy tín trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp như: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Đại học Cần Thơ, Đại học Đồng Tháp, Công ty Cổ phần cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lấp Vò…

Tại Hội thảo, ThS. Nguyễn Phú Bảo (Trung tâm nghiên cứu Môi trường và Xã hội) đơn vị tư vấn độc lập đã thuyết trình tổng thể về Đề án, trong đó, nhấn mạnh đến vai trò của các nguồn lực thực hiện trong công tác quản lý, thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt; từ đó, đề xuất các phương án khả thi thực hiện Đề án trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội thảo, ông Bùi Hữu Soi, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Đồng Tháp đánh giá cao những ý kiến đóng góp, phản biện của đơn vị tư vấn và của các chuyên gia, nhà khoa học... Đây sẽ là những góp ý quan trọng góp phần hoàn thiện Đề án: “Quản lý, thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2022 - 2025 và định hướng đến năm 2030”.

                                                                                      PHẠM HÒA