Xuất bản thông tin

null Hội thảo tư vấn: “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các hội thành viên Liên hiệp hội”

Chi tiết bài viết Báo chí với Đồng Tháp

Hội thảo tư vấn: “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các hội thành viên Liên hiệp hội”

Ngày 26/11/2021, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp (Liên hiệp hội) tổ chức Hội thảo tư vấn với chủ đề: “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động các hội thành viên Liên hiệp hội” theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Tham dự Hội thảo gồm có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và các nhà khoa học trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và đại diện lãnh đạo Liên hiệp hội ở các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long…

(ThS. Lê Minh Hùng, Chủ tịch Liên hiệp hội Đồng Tháp chủ trì Hội thảo)

Phát biểu đề dẫn, ThS. Lê Minh Hùng - Chủ tịch Liên hiệp hội Đồng Tháp khẳng định: “Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp có 21 hội thành viên, 03 thành viên liên kết và 01 Câu lạc bộ Sáng tạo. Trong số 21 hội thành viên có 01 hội được nhà nước giao biên chế, cấp kinh phí, 03 hội có tính chất đặc thù được nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động”. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp, hướng dẫn của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, cùng với sự hỗ trợ của các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, thời gian qua, hoạt động của Liên hiệp hội và các hội thành viên ngày càng hiệu quả, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển nhanh và bền vững; thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong tỉnh.

Tuy nhiên, một số cơ quan, đơn vị còn xem nhẹ vai trò, vị trí của Liên hiệp hội. Hoạt động của Liên hiệp hội chưa huy động hết sức mạnh trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Sự phối hợp giữa Liên hiệp hội với các hội thành viên còn lúng túng trong hoạt động chuyên môn. Hoạt động của một số hội thành viên chưa bài bản, chưa phát huy hết chức năng, nhiệm vụ.

Nhằm tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động các hội thành viên Liên hiệp hội, Hội thảo đã tập trung làm rõ các nội dung sau: Thứ nhất, đánh giá đúng thực trạng hoạt động của các hội thành viên Liên hiệp hội trong thời gian qua. Thứ hai, chỉ ra những hạn chế, bất cập và khó khăn trong quá trình hoạt động của các hội thành viên Liên hiệp hội. Thứ ba, những vấn đề đang đặt ra hiện nay đối với hoạt động của các Hội thành viên Liên hiệp hội; từ đó, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các hội thành viên Liên hiệp hội trong thời gian tới. Thứ tư, kinh nghiệm hoạt động của một số hội thành viên trong hệ thống Liên hiệp hội tỉnh Đồng Tháp nói riêng và ở các tỉnh, thành phố trong vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

            Tại Hội thảo, lãnh đạo Liên hiệp hội các tỉnh An Giang, Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Vĩnh Long và đại biểu là các hội thành viên Liên hiệp hội Đồng Tháp như: Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường, Hội Đông y, Hội y tế công cộng, Hội Khoa học lịch sử đã trao đổi, thảo luận. Các báo cáo tham luận cùng các ý kiến trao đổi tại Hội thảo đã làm sáng tỏ các vấn đề như: Kinh nghiệm để các hội thành viên Liên hiệp hội hoạt động hiệu quả; về những khó khăn, bất cập trong quá trình tổ chức hoạt động của các hội; những gợi mở về định hướng để cho các hội thành viên hoạt động hiệu quả…

Kết luận Hội thảo, ThS. Lê Minh Hùng - Chủ tịch Liên hiệp hội Đồng Tháp đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các bài tham luận, các ý kiến phát biểu của lãnh đạo Liên hiệp hội các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Cửu Long và các hội thành viên với hàm lượng khoa học cao, có giá trị tham khảo sâu sắc, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động các hội thành viên Liên hiệp hội trong thời gian tới./.

PHẠM NGỌC HOÀ