Xuất bản thông tin

null Khảo sát các mô hình, sản phẩm tham gia Cuộc thi năm 2022

Chi tiết bài viết Báo chí với Đồng Tháp

Khảo sát các mô hình, sản phẩm tham gia Cuộc thi năm 2022

Vừa qua, Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đồng Tháp (Cuộc thi) lần thứ 15 năm 2022 đã thành lập đoàn khảo sát gồm có thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo và thư ký Cuộc thi đến 12 huyện, thành phố để khảo sát 133 mô hình, sản phẩm dự thi

Tại các điểm khảo sát, Hội đồng Giám khảo đã trực tiếp phỏng vấn các tác giả tham gia dự thi về ý tưởng sáng tạo, lựa chọn vật liệu, cách thực hiện và vận hành các mô hình, sản phẩm. Đồng thời, Hội đồng Giám khảo cũng góp ý cụ thể đối với từng mô hình, sản phẩm để hoàn thiện hơn.

Qua khảo sát đã giúp Ban Tổ chức hiểu thêm về cách tổ chức Cuộc thi cấp huyện những thuận lợi và khó khăn; Hội đồng Giám khảo hiểu rõ hơn về ý tưởng sáng tạo và mục đích tạo ra mô hình, sản phẩm của các tác giả./.

LỆ QUYÊN