Xuất bản thông tin

null Họp Hội đồng Giám khảo Vòng Chung khảo Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Đồng Tháp lần thứ XV năm 2022

Chi tiết bài viết Báo chí với Đồng Tháp

Họp Hội đồng Giám khảo Vòng Chung khảo Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Đồng Tháp lần thứ XV năm 2022

Ngày 29/7/2022, tại Phòng họp Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp, Hội đồng Giám khảo Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Đồng Tháp lần thứ XV năm 2022 (Cuộc thi) đã tiến hành họp Vòng chung khảo Cuộc thi

Năm nay, tổng số mô hình, sản phẩm tiếp nhận từ 12 huyện, thành phố trong Tỉnh được đưa vào chấm thi là 133 mô hình, sản phẩm thuộc 5 lĩnh vực: Phần mềm tin học; Đồ dùng dành cho học tập; Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; Các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, Bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế; Sản phẩm thân thiện với môi trường.

Để đánh giá khách quan và chuẩn sát các mô hình, sản phẩm Cuộc thi, thì từ ngày 14/6/2022 - 28/6/2022, các Thành viên Hội đồng giám khảo và Tổ thư ký đã thay phiên xuống các huyện, thành phố tiến hành khảo sát và phỏng vấn trực tiếp các tác giả. Sau đợt khảo sát này, Hội đồng giám khảo tập trung triển khai chấm thi vòng sơ khảo các mô hình, sản phẩm và đã chọn ra được 46 mô hình, sản phẩm đưa vào vòng chung khảo.

Tại cuộc họp vòng chung khảo Cuộc thi ngày 29/7/2022, Chủ tịch và các Thành viên Hội động Giám khảo đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết chấm điểm và xếp giải các mô hình, sản phẩm một cách công tâm. Sau khi xem xét Hội đồng Giám khảo thống nhất đưa thêm 01 mô hình vào xếp giải nâng tổng số lên 47 mô hình, sản phẩm được đưa vào xếp giải. Bên cạnh việc chấm thi, Thành viên Hội đồng Giám khảo cũng đã đóng góp nhiều ý kiến xoay quanh việc xây dựng tiêu chí chấm điểm riêng cho từng lĩnh vực để Cuộc thi năm sau đạt hiểu quả cao hơn.

Kết quả Cuộc thi năm nay có 47 mô hình, sản phẩm được đề nghị xếp giải thuộc 5 lĩnh vực, gồm: 02 giải nhì,15 giải ba, 30 giải khuyến khích (không có giải nhất).

 Kết thúc cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng giám khảo giao Tổ thư ký tiếp thu ý kiến và tiếp tục nghiên cứu xây dựng khung tiêu chí chấm điểm cho từng lĩnh vực để áp dụng cho Cuộc thi trong năm 2023; giao Tổ thư ký hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị họp Ban Tổ chức Cuộc thi để thống nhất danh sách đề nghị xếp giải trình Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi ký quyết định xếp giải.

Hạ Thảo