Xuất bản thông tin

null 76 công trình khoa học và công nghệ tiêu biểu đưa vào Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2021

Chi tiết bài viết Báo chí với Đồng Tháp

76 công trình khoa học và công nghệ tiêu biểu đưa vào Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2021

Chiều 13-7, tại Hà Nội, Hội đồng tuyển chọn Sách vàng Sáng tạo Việt Nam tổ chức hội nghị tuyển chọn công trình, giải pháp khoa học - công nghệ (KHCN) công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021

Chủ trì Hội nghị có TSKH Pha Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), Chủ tịch Hội đồng; ThS Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS Phạm Quang Thao, Phó Chủ tịch VUSTA, Phó Chủ tịch Hội đồng; TS Nguyễn Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng tuyển chọn Sách vàng Sáng tạo Việt Nam họp để lựa chọn các công trình tiêu biểu

(Nguồn: Khoa học và đời sống)

Sách vàng Sáng tạo Việt Nam nhằm mục đích tuyên truyền, biểu dương các sáng tạo trên lĩnh vực khoa học công nghệ; khẳng định năng lực sáng tạo của người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài trong phát triển kinh tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giới thiệu các chính sách hỗ trợ và khuyến khích hoạt động sáng tạo của Nhà nước.

Việc công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam là nhằm cổ vũ, khơi dậy tinh thần yêu nước, trí tuệ của người Việt Nam thi đua sáng tạo để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần hình thành văn hóa sáng tạo của người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; đi cùng với việc vận động, khuyến khích, hỗ trợ cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân thi đua học tập, hưởng ứng mạnh mẽ các hoạt động sáng tạo, đưa ra sáng kiến, tham gia nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ ở mọi lĩnh vực nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế.

Phát biểu tại hội nghị, TSKH. Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng khẳng định, việc tổ chức tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm nay được thực hiện đảm bảo tính dân chủ, khách quan, khoa học; bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ của tác giả (nhóm tác giả); cùng với đó, công tác tổ chức tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam luôn tuân thủ quy định của pháp luật.

Tính đến ngày 30/06/2021 Ban tổ chức đã nhận được 151 hồ sơ công trình, giải pháp sáng tạo KHCN do 47 bộ ngành, tỉnh thành giới thiệu. Đây là các công trình, giải pháp sáng tạo KHCN trên lĩnh vực khoa học tự nhiên, KHCN và kỹ thuật đã đạt giải tại các cuộc thi do bộ ngành, tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam và các tỉnh thành tổ chức từ ngày 1-1-2019 đến 20-6-2021. Trong đó có 55 công trình, giải pháp KHCN do 11 bộ ngành, tổ chức thành viên của MTTQ và 96 công trình, giải pháp KHCN do 36 tỉnh thành giới thiệu và đề nghị.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đã thống nhất lựa chọn 76 công trình KHCN tiêu biểu có tính ứng dụng, hiệu quả cao trong sản xuất, kinh doanh và ứng dụng rộng rãi trong đời sống nhân dân để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021.

Tiêu chí là các công trình KHCN tiêu biểu có tính ứng dụng, hiệu quả cao trong sản xuất, kinh doanh và ứng dụng rộng rãi trong đời sống nhân dân. 5 năm qua, Sách vàng sáng tạo Việt Nam đã tôn vinh, cổ vũ các tổ chức và cá nhân có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả trong hoạt động KHCN; tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân chuyển giao công trình, giải pháp KHCN ứng dụng vào thực tiễn.

Sách vàng Sáng tạo Việt Nam cũng góp phần tạo động lực để đẩy mạnh phong trào sáng tạo, nghiên cứu khoa học trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế; phát huy năng lực sáng tạo của người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sách vàng Sáng tạo Việt Nam được công bố vào dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh 2-9 hàng năm. Số lượng công trình được lựa chọn tương ứng với số năm kỷ niệm ngày Quốc khánh.

Nguồn: Khoa học và đời sống