Xuất bản thông tin

null Những điểm mới trong Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo Thanh, Thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Đồng Tháp năm 2022

Chi tiết bài viết Báo chí với Đồng Tháp

Những điểm mới trong Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo Thanh, Thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Đồng Tháp năm 2022

Sáng ngày 24/02/2022, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp (Liên hiệp Hội)- Cơ quan thường trực Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật (Hội thi) và Cuộc thi Sáng tạo Thanh, Thiếu niên, Nhi đồng (Cuộc thi) tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức Họp Ban Tổ chức Hội thi và Cuộc thi.

Quang cảnh cuộc họp

Những điểm mới trong các dự thảo được Thư ký thông qua tại cuộc họp Ban Tổ chức lần này. Đối với Cuộc thi, độ tuổi của các em thanh thiếu niên nhi đồng khi tham gia phải từ 6 đến 18 tuổi, thay vì 6 đến 19 tuổi như trước đây. Còn đối với Hội thi, đối tượng dự thi được mở rộng hơn, không chỉ là những giải pháp kỹ thuật mà còn bổ sung thêm các nhiệm vụ khoa học công nghệ đều có quyền tham gia dự thi. Nhưng giải pháp kỹ thuật hay nhiệm vụ khoa học công nghệ đều phải đảm bảo được tính ứng dụng và mang lại hiệu quả. Bên cạnh đó, các thành viên Ban Tổ chức đã thảo luận và thống nhất Kế hoạch tổ chức triển khai cũng như Quy chế hoạt động của Ban Tổ chức Hội thi và Cuộc thi.

Phát biểu tại cuộc họp ông Lê Minh Hùng - Chủ tịch Liên hiệp Hội - Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Hội thi và Cuộc thi giao Thư ký Ban Tổ chức hoàn thiện các dự thảo và trình Trưởng ban ký ban hành theo quy định. Ông cũng hy vọng rằng, các thành viên trong Ban Tổ chức cùng nhau tuyên truyền, vận động, tạo sự lan tỏa sâu rộng và thu hút đông đảo các đối tượng tham gia Hội thi và Cuộc thi.

Mai Quyên