Xuất bản thông tin

null Hội Đông y tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị giao ban cụm 12 năm 2022

Chi tiết bài viết Báo chí với Đồng Tháp

Hội Đông y tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị giao ban cụm 12 năm 2022

Ngày 20/7/2022, Hội Đông y tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị giao ban Hội Đông y cụm 12 năm 2022. Cụm thi đua số 12 gồm có năm tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ.

        

         Đến dự Hội nghị có ông Lê Minh Hùng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp và viên chức trong cơ quan Liên hiệp Hội.

          Hội nghị lần này là dịp để Hội Đông y các tỉnh, thành phố trao đổi, học tập rút kinh nghiệm lẫn nhau để cùng nhau phát triển theo tinh thần Chỉ thị 24 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới, vì mục tiêu bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần bảo tồn, phát huy, phát triển tổ chức mạng lưới y học cổ truyền Việt Nam.

          Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Minh Hùng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp chia sẻ với những khó khăn, bất cập trong hoạt động của Hội Đông y các tỉnh, thành phố. Mong muốn Hội Đông y tỉnh Đồng Tháp đoàn kết, phát huy vai trò, trách nhiệm trong hoạt động xã hội, góp phần cùng với Đảng, Nhà nước thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

                                                                                                PHẠM HÒA