Xuất bản thông tin

null Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban Ban Khoa học và Công nghệ

Chi tiết bài viết Báo chí với Đồng Tháp

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban Ban Khoa học và Công nghệ

Ngày 12/01/2022, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp Hội) tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm bà Huỳnh Thị Phương Hiền, Phó Trưởng ban Ban Khoa học và Công nghệ giữ chức vụ Trưởng ban Ban Khoa học và Công nghệ

Bà Huỳnh Thị Phương Hiện nhận Quyết định và chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Thường vụ

Tại Hội nghị,Trưởng ban Ban Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thị Phương Hiền bày tỏ sự biết ơn tới tập thể Lãnh đạo và viên chức tại cơ quan Liên hiệp Hội đã tin tưởng giao trọng trách lãnh đạo điều hành Ban Khoa học và Công nghệ. Đây là vinh dự và cũng là trách nhiệm to lớn của cá nhân Trưởng ban trước Lãnh đạo và viên chức cơ quan Liên hiệp Hội.

Đồng thời, Trưởng ban Ban Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thị Phương Hiền đã hứa với Lãnh đạo Liên hiệp Hội không ngừng học tập, tu dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức; cùng với tập thể Lãnh đạo và viên chức Liên hiệp Hội tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn thách thức, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Ông Lê Minh Hùng - Chủ tịch Liên hiệp Hội chúc mừng bà Huỳnh Thị Phương Hiền được Lãnh đạo Liên hiệp Hội đánh giá là cán bộ trẻ có năng lực và trình độ chuyên môn giỏi, được tín nhiệm bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Ban Khoa học và Công nghệ.

Đồng thời bày tỏ hy vọng bà Huỳnh Thị Phương Hiền sẽ cùng với tập thể lãnh đạo và viên chức cơ quan Liên hiệp Hội tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động tích cực phối hợp tốt với các Hội thành viên, Thành viên liên kết của Liên hiệp Hội, các sở, ngành, có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ; tham mưu cho Lãnh đạo Liên hiệp Hội trong công tác chuyên môn, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Bà Huỳnh Thị Phương Hiền sinh năm 1987, Bà công tác ở Liên hiệp Hội từ năm 2009. Đến tháng 5/2015 giữ chức Phó Chánh Văn phòng. Đến tháng 02/2017, điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Ban Thông tin Phổ biến kiến thức. Đến tháng 3/2019 bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Ban Khoa học và công nghệ.

Hạ Thảo