Xuất bản thông tin

null Cà phê khoa học lần 7 với chủ đề: “Giải pháp canh tác nông nghiệp bền vững, ổn định và liên tục”

Chi tiết bài viết Báo chí với Đồng Tháp

Cà phê khoa học lần 7 với chủ đề: “Giải pháp canh tác nông nghiệp bền vững, ổn định và liên tục”

Ngày 12/5/2022, tại huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Tập đoàn Lộc Trời tổ chức cà phê khoa học lần 7 với chủ đề: “Giải pháp canh tác nông nghiệp bền vững, ổn định và liên tục”. Tham dự buổi tọa đàm có ông Bùi Hữu Soi, ông Nguyễn Văn Thuận (Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội).

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã lắng nghe ý kiến trao đổi của ông Nguyễn Duy Thuận, Tổng Giám đốc tập đoàn Lộc Trời về các giải pháp canh tác nông nghiệp bền vững, ổn định và liên tục. Ngoài ra, các đại biểu tham dự cũng đưa ra nhiều ý kiến nhằm góp phần canh tác nông nghiệp bền vững.

PHẠM HOÀ