Xuất bản thông tin

null Gặp mặt đội ngũ trí thức, nhà khoa học đầu Xuân mới

Chi tiết bài viết Báo chí với Đồng Tháp

Gặp mặt đội ngũ trí thức, nhà khoa học đầu Xuân mới

Sáng 09/02/2022, Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh có buổi gặp gỡ đội ngũ trí thức, các nhà khoa học tỉnh Đồng Tháp nhân dịp đầu xuân Nhâm Dần năm 2022.

Đây là hoạt động thường niên được tỉnh duy trì tổ chức nhằm thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm tiếp theo; lắng nghe những ý kiến góp ý, nguyện vọng chính đáng của đội ngũ trí thức. Qua đó, kịp thời động viên, khích lệ đội ngũ trí thức tiếp tục đoàn kết, phát huy trí tuệ, khơi dậy tinh thần đam mê lao động trong hoạt động nghiên cứu, sáng tạo, tư vấn, phản biện, góp phần vào công cuộc xây dựng quê hương Đất Sen Hồng giàu mạnh.

Quang cảnh Chương trình Gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa ghi nhận, đánh giá cao và tri ân những đóng góp của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học, nhất là có nhiều công trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ có giá trị cao trong cuộc sống và đóng góp cho sự phát triển của tỉnh nhà.

Theo ông Phạm Thiện Nghĩa, để phát huy vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức, thời gian qua, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều chính sách, quy định nhằm xây dựng môi trường, cơ chế thuận lợi để đội ngũ trí thức làm việc, phát huy tài năng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhờ đó, đội ngũ trí thức tăng nhanh về số lượng và được nâng lên về chất lượng. Đến nay, toàn tỉnh có 7.938 trí thức (Tiến sĩ có 139 người, Thạc sỹ có 1.300 người, Đại học, Cao đẳng có 6.499 người) đang hoạt động trong tất cả các cơ quan Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và các đơn vị sự nghiệp.

Buổi gặp mặt cũng đã vinh danh 35 tân Tiến sĩ từ năm 2019 – 2021; vinh danh các nhà khoa học có nhiều công trình khoa học đóng góp cho tỉnh.

Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ký kết hợp tác với Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn đến năm 2025, nhằm đẩy mạnh các chương trình hợp tác, phối hợp vì mục tiêu phát triển chung và vì nền tảng cho sự hợp tác đối với đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu ứng dụng các đề tài, đề án khoa học mang lại những giải pháp đột phá trong khoa học, kỹ thuật, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới.

Nguồn Cổng thông tin điện tử Đồng Tháp