Xuất bản thông tin

null Liên hiệp hội Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban năm 2022

Chi tiết bài viết Báo chí với Đồng Tháp

Liên hiệp hội Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban năm 2022

Từ ngày 21 đến 23/7/2022,  tại Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) tổ chức Hội nghị giao ban Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022

       

 

       Đoàn công tác của Liên hiệp Hội Đồng Tháp do ông Nguyễn Văn Thuận, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội và một số chuyên viên văn phòng, ban khoa học và công nghệ cùng tham dự.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày báo cáo, đề xuất, kiến nghị và tập trung thảo luận về cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ trí thức Liên hiệp Hội Việt Nam đối với đất nước, các cơ chế, chính sách đối với phát triển khoa học và công nghệ... Ông Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam nhấn mạnh: “Trong thời gian tới, Liên hiệp Hội Việt Nam và Liên hiệp Hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ cùng nhau tích cực triển khai các hoạt động, thể hiện rõ ý thức trách nhiệm cao đối với việc xây dựng và phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội, là ngôi nhà chung của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam ở trong và ngoài nước, xứng đáng với lòng tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân”.

Cũng tại Hội nghị này, Liên hiệp Hội Việt Nam đã công bố quyết định tổ chức Cụm/Khối thi đua Hội thành viên, trong đó, Liên hiệp Hội Đồng Tháp thuộc Cụm thi đua số 8 do Liên hiệp Hội Bến Tre làm Cụm trưởng và Liên hiệp Hội Vĩnh Long làm Cụm phó. Các Hội thành viên sẽ lần lượt thay thế Cụm trưởng theo Quy chế tổ chức hoạt động của Cụm/Khối thi đua Hội thành viên.

                                                                             PHẠM HÒA