Xuất bản thông tin

null Nhiều điểm mới tại Cuộc thi Sáng tao Thanh, Thiếu niên, Nhi đồng năm 2022 và Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh lần thứ 17 (2022-2023)

Chi tiết bài viết Báo chí với Đồng Tháp

Nhiều điểm mới tại Cuộc thi Sáng tao Thanh, Thiếu niên, Nhi đồng năm 2022 và Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh lần thứ 17 (2022-2023)

Ngày 23/3/2022, Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tao Thanh, Thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Đồng Tháp lần thứ 15 năm 2022 (Cuộc thi) và Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp lần thứ 17 năm 2022-2023 (Hội thi) họp trực tuyến với Ban Tổ chức Cuộc thi và Hội thi cấp huyện tại 12 điểm cầu huyện, thành phố trong tỉnh

Ông Lê Minh Hùng, Chủ tịch LHH/Phó Chủ tịch Thường trực Cuộc thi phát biệu tại Hội nghị

Tại hội nghị, Ông Lê Minh Hùng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh - Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi và Hội thi đã nhấn mạnh Hội thi và Cuộc thi là phong trào lao động sáng tạo cần phải tuyên truyền sâu rộng và liên tục, để từ đó phát hiện kịp thời những sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực cho xã hội.

Điểm mới tại Cuộc thi năm 2022 là hồ sơ dự thi nộp về tỉnh không kèm theo mô hình như trước đây, mà Ban Tổ chức cấp tỉnh sẽ tổ chức đoàn khảo sát các mô hình, sản phẩm tham gia Cuộc thi cấp tỉnh và phỏng vấn các tác giả tại địa phương. Còn đối với Hội thi, đối tượng dự thi được mở rộng hơn, không chỉ là những giải pháp kỹ thuật mà còn bổ sung thêm các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đều có quyền tham gia dự thi, tuy nhiên, các giải pháp kỹ thuật hay nhiệm vụ khoa học và công nghệ dự thi phải đảm bảo được tính ứng dụng và mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, ông Lê Minh Hùng - Chủ tịch Liên hiệp Hội - Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi và Hội thi tin tưởng rằng với cách làm mới sẽ giúp cho Cuộc thi và Hội thi ngày càng hiệu quả hơn.

MAI QUYÊN