Xuất bản thông tin

null Hội nghị phổ biến kiến thức về “Tác động của biến đổi khí hậu đến nền nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp”

Chi tiết bài viết Báo chí với Đồng Tháp

Hội nghị phổ biến kiến thức về “Tác động của biến đổi khí hậu đến nền nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp”

Ngày 26/5/2022, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị phổ biến kiến thức về “Tác động của biến đổi khí hậu đến nền nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp” nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, viên chức ở các sở ban ngành tỉnh, Phòng Kinh tế (Kinh tế - Hạ tầng), Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp các huyện, thành phố; các thành viên Hợp tác xã, Hội quán trên địa bàn tỉnh.

Ảnh. PGS, TS. Văn Phạm Đăng Trí

Hội nghị góp phần giúp cho các đại biểu hiểu thêm về biến đổi khí hậu và những tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp đối với vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh Đồng Tháp nói riêng.

Tại Hội nghị, PGS, TS. Văn Phạm Đăng Trí - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu (Đại học Cần Thơ) đã trình bày những vấn đề cốt lõi về biến đổi khí hậu và những tác động của nó đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, các đại biểu cũng tập trung thảo luận những vấn đề quan tâm.

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Bùi Hữu Soi, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Đồng Tháp đánh giá cao nội dung trình bày của báo cáo viên, qua buổi Hội nghị sẽ góp phần giúp cho đội ngũ cán bộ, viên chức có thêm nhiều kiến thức phục vụ cho công tác tham mưu ở ngành, lĩnh vực công tác, kịp thời đề xuất cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

                                                                                      PHẠM HÒA