Xuất bản thông tin

null Nâng cao vai trò của hoạt động truyền thông khoa học và công nghệ

Chi tiết bài viết Báo chí với Đồng Tháp

Nâng cao vai trò của hoạt động truyền thông khoa học và công nghệ

Ngày 16/12, Liên hiệp các hội Khoa học (KH) và Kỹ thuật (KT) tỉnh (Liên hiệp hội ) vừa tổ chức hội thảo khoa học “Nâng cao vai trò của hoạt động truyền thông KH và công nghệ (CN)”. Hội thảo tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các đại biểu ngoài tỉnh.


Đại biểu dự hội thảo tại điểm cầu tỉnh

Đại diện lãnh đạo nhiều sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Liên hiệp hội các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, nhiều nhà KH có nhiều tham luận, thảo luận nêu rõ ví trí, vai trò của hoạt động truyền thông về KHCN đối với sự phát triển KT-XH; hiệu quả hoạt động truyền thông KHCN, quảng bá các sản phẩm CN mới cũng như nêu ra những hạn chế, bất cập, những khó khăn, thách thức và những giải pháp đẩy mạnh hoạt động này trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang có sự phát triển mạnh mẽ và tác động đến sự chuyển đổi của toàn bộ hệ thống sản xuất, quản lý và quản trị.

Liên hiệp hội Đồng Tháp luôn coi trọng công tác truyền thông, phổ biến tri thức KHCN cho hội viên và đội ngủ trí thức trong tỉnh những kiến thức liên quan đến sản xuất và đời sống như: y dược, nông nghiệp, môi trường, biến đổi khí hậu, sinh vật cảnh, pháp luật, sản xuất hàng hóa… Các nội dung tuyên truyền thực hiện qua chuyên trang “Khoa học kỹ thuật” của Báo Đồng Tháp với 24 kỳ/năm; chuyên mục “Tri thức phục vụ đời sống” của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp vối 12 chuyên mục/năm và trên các bản tin, tờ rơi, tài liệu hướng dẫn, Website, hội thảo, tập huấn, báo cáo chuyên đề…

Ông Nguyễn Văn Hùng – Phó Giám đốc Sở KH và CN tỉnh Đồng Tháp cho biết, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, những năm qua, Sở KH và CN Đồng Tháp tăng cường truyền thông cho hoạt động truyền thông KHCN, trong đó đã ưu tiên bố trí nhân lực, đầu tư trang thiết bị và đa dạng hóa các hình thức truyền thông nhằm tạo cầu nối để người dân được tiếp cận với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về KHCN đến với nhân dân. Đồng thời, phổ biến tri thức, cung cấp thông tin KHCN phục vụ quản lý nhà nước, nghiên cứu, sản xuất và đời sống, góp phần phát triển KT-XH…  

Theo ông Bùi Hữu Soi – Phó Chủ tịch Liên hiệp hội tỉnh Đồng Tháp, KH và CN ngày càng phát triển, đạt nhiều thành tựu khẳng định vai trò là động lực phát triển KT-XH. Song hành cùng các thành tựu KHCN là hoạt động truyền thông, với nhiệm vụ là cầu nối truyền tải thông tin. Có thể nói truyền thông KHCN trở thành sức mạnh và là một trong những yếu tố quyết định sự phát triển của các quốc gia, dân tộc cũng như sự tiến bộ của xã hội. Truyền thông KHCN có vai trò quan trọng, góp phần giới thiệu những thành tựu nổi bật của KH trong nước và thế giới.

Thành Nam (Nguồn Báo Đồng Tháp)