Xuất bản thông tin

null Kết quả bước đầu từ mô hình điểm trình diễn sử dụng phân bón hữu cơ

Chi tiết bài viết Báo chí với Đồng Tháp

Kết quả bước đầu từ mô hình điểm trình diễn sử dụng phân bón hữu cơ

Để góp phần nâng cao nhận thức cho nông dân trong sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, nhằm nâng cao chất lượng nông sản đồng thời tạo cho đất tơi xốp chống được tình trạng đất bị chai cứng và thoái hóa.

Vừa qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp (Liên hiệp hội) phối hợp với Công ty Cổ phần nước – Môi trường tỉnh Bình Dương tổ chức mô hình điểm trình diễn sử dụng phân bón hữu cơ Con Voi Bình Dương tại hợp tác xã nông nghiệp Định An, huyện Lấp Vò; hợp tác xã Tân Khánh Đông, thánh phố Sa Đéc; hợp tác xã nông nghiệp Mỹ Đông của huyện Tháp Mười, hợp tác xã nông nghiệp xã Tân Bình, huyện Châu Thành và chị Kim Xuyến sản xuất lúa đen, lúa nhật ở xã Nhị Mỹ huyện Cao Lãnh.

Ông Lê Minh Hùng – Chủ tịch Liên hiệp hội và đại diện Công ty phân bón Con Voi Bình Dương tham quan điểm trình diễn tại xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

 Phân bón hữu cơ được bón lót trước khi gieo cấy lúa. Theo đánh giá bước đầu của các kỹ sư nông nghiệp, cũng như từ Giám đốc các hợp tác xã nông nghiệp cho thấy các điểm trình diễn ở Mỹ Đông, Định An và ruộng lúa của chị Kim Xuyến, lúa xanh tốt, cây không ngã đổ, giảm được lượng phân hóa học.

Anh Ngô Phước Dũng - Giám đốc HTX Nông nghiệp xã Mỹ Đông phấn khởi cho biết: Sử dụng phân bón hữu cơ con voi Bình Dương giúp cho, cây trồng xanh tốt, giảm được lượng phân hóa học, bộ rể phát triển mạnh.

                                                                                        PHẠM NGỌC HÒA