Xuất bản thông tin

null 47 Mô hình, sản phẩm được đề nghị xếp giải thưởng Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên Nhi đồng tỉnh Đồng Tháp năm 2022

Trang chủ Báo chí với Đồng Tháp

47 Mô hình, sản phẩm được đề nghị xếp giải thưởng Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên Nhi đồng tỉnh Đồng Tháp năm 2022

Sáng ngày 14/9/2022, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp - cơ quan Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên Nhi đồng (Cuộc thi) đã tổ chức họp Ban Tổ chức Cuộc thi thông qua danh sách đề nghị xếp giải thưởng Cuộc thi năm 2022 của Hội đồng Giám khảo và đề xuất khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích tích trong tuyên truyền, hướng dẫn, vận động, phổ biến Cuộc thi.

Sau khi tổ chức hai vòng chấm thi, Ban Tổ chức Cuộc thi thống nhất xếp giải thưởng cho 47 mô hình, sản phẩm. Trong đó có 02 giải Nhì, 15 giải Ba, 30 giải Khuyến khích.

Nhằm kịp thời động viên những tập thể, cá nhân Ban Tổ chức Cuộc thi đã thống nhất tặng Giấy khen cho 05 tập thể, 05 cá nhân có thành tích trong tuyên truyền, vận động tham gia Cuộc thi.

Phát biểu tại cuộc họp ông Lê Minh Hùng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp - Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi mong muốn tổ chức thành công Lễ Tổng kết Cuộc thi năm 2022 đây cũng là ngày hội cho các tác giả tham gia học tập, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau.

Mai Quyên