Xuất bản thông tin

null Trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội

Chi tiết bài viết Báo chí với Đồng Tháp

Trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội

Chiều ngày 15/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quốc Phong, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn tham dự tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả hoạt động giai đoạn từ năm 2015 đến nay và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng trong hệ thống Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Chương trình đề ra 03 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức Đảng trong Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, các Hội thành viên và Liên hiệp Hội địa phương; thúc đẩy việc thể chế hoá các chủ trương, đường lối của Đảng đối với đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ; phát huy trí tuệ tham mưu, tư vấn, đề xuất giải pháp với các cơ quan Đảng, Nhà nước những vấn đề lớn trong xã hội, góp phần phát triển đất nước v.v..

Hội nghị còn có các báo cáo, tham luận do các Ban, Bộ, ngành, các hội thành viên, nhà khoa học đại diện cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam trình bày.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao hoạt động, sự đóng góp của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời gian qua. Đồng thời, cho biết, Đại hội XIII của Đảng nêu rõ về xây dựng đội ngũ trí thức ngày càng lớn mạnh, có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới.

Do đó, thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cần tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức; nâng cao chất lượng tham mưu, tư vấn, phản biện; chú trọng công tác nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Đồng Tháp