Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật lần thứ 16 và Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ 14

Chi tiết bài viết Báo chí với Đồng Tháp

Đồng Tháp tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật lần thứ 16 và Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ 14

Ngày 29/12/2021, Ban Tổ chức  Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp (Hội thi)  lần thứ 16 (năm 2020 - 2021) và Cuộc thi Sáng tạo Thanh, Thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Đồng Tháp (Cuộc thi) lần thứ 14 năm 2021  Lễ Tổng kết và trao giải Hội thi, Cuộc thi và phát động.

Các tác giả nhận giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật

Qua 02 năm, triển khai Hội thi lần thứ 16 đã tiếp nhận 24 giải pháp trên 6 lĩnh vực. Kết quả có 19 giải pháp đạt giải (trong đó: 04 giải nhất, 05 giải nhì, 05 giải ba và 05 giải khuyến khích) được trao tại buổi Lễ. Cuộc thi lần thứ 14 đã tiếp nhận 125 mô hình, sản phẩm tham gia dự thi sau 01 năm triển khai. Kết quả Cuộc thi có 38 mô hình sản phẩm đạt giải (trong đó: 02 giải nhì, 04 giải ba và 32 giải khuyến khích).

Các tác giả tham gia Hội thi đã có sự đầu tư nghiên cứu chiều sâu về tính mới, tính sáng tạo và phân tích, minh chứng được hiệu quả cũng như khả năng áp dụng của các giải pháp. Các em thanh thiếu niên đã phát huy khả năng đam mê sáng tạo và áp dụng thực tiễn trong học tập, sản xuất và đời sống hàng ngày của các em.

ông Lê Minh Hùng Phó Trưởng Ban Thường trực/Chủ tịch LHH phát động Hội thi và Cuộc thi

Sau khi kết thúc buổi Lễ Tổng kết và trao giải, Thay mặt Ban Tổ chức, Ông Lê Minh Hùng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Hội thi và Cuộc thi đã tuyên bố phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 17 năm (2022 - 2023) và Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ  15 năm 2022 trong toàn tỉnh.

Hy vọng rằng trong Hội thi lần thứ 17 cũng như Cuộc thi lần thứ 15 sẽ mang đến thật nhiều giải pháp, sáng kiến mới để phục vụ ngày càng tốt hơn vào sự phát triển kinh tế, xã hội quê hương Đồng Tháp Sen Hồng.

Hạ Thảo